„A teraz popracujemy w grupach” – powiedział trener do 16 osobowego zespołu. Odliczcie do czterech. Osoby, które mają numer 1 są razem, osoby z numerem 2 tworzą kolejną grupę i tak dalej”. W momencie, gdy zespół zaczął odliczać wystąpiły tajemnicze roszady: Kasia zamieniła się miejscem z Krystyną, wtedy Zbyszek przeskoczył tam, gdzie wcześniej stał Andrzej. Można by stwierdzić, „a… takie tam przepychanki”, ale przyglądając się zaistniałej sytuacji z perspektywy procesów zespołowych, warto rozważyć hipotezę czy aby wśród tych ludzi nie brakuje zaufania…

Patrick Lencioni – prezes The Table Group (firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zarządzania) przez szereg lat współpracował z dyrektorami, kierownikami, którzy mierzyli się z problemami w funkcjonowaniu zespołów. Na bazie jego i ich doświadczeń powstał model Pięciu Dysfunkcji Zespołowych – tzw. „pułapek”, w które nieświadomie wpadają zespoły. Dysfunkcje są ze sobą wzajemnie powiązane – zaistnienie którejś, może skutkować pojawieniem się kolejnej. Nawet istnienie tylko jednej z nich może przyczynić się do całkowitej porażki w funkcjonowaniu zespołu.

Coaching Zespołowy – to warsztatowa, aktywizująca ruchowo i umysłowo formuła pracy z zespołami nad wizją, strategią działania, rozwiązywaniem konfliktów, identyfikacją dysfunkcji, komunikacją, budowaniem zaufania, zaangażowaniem i zapewnieniem synergii.

 

Celem nadrzędnym programu jest zaproszenie Członków zespołu do otwartych dyskusji, ćwiczeń i generowania wniosków, które umożliwiają Uczestnikom zaprojektowanie efektywnego sposobu współpracy. Cykl warsztatów rozwija umiejętność pracy zespołowej, wzmacnia zaufanie i poczucie współodpowiedzialności za sukcesy/porażki, ugruntowuje dążenie do wspólnego celu, uświadamia współzależność i pozwala osiągnąć synergię zespołową. Ponadto Uczestnicy spotkań mogą zrozumieć dynamikę procesów grupowych, rozwinąć umiejętności interpersonalne, wzmocnić swoją inteligencję emocjonalną.

Aktywności warsztatowe dopasowane są do etapu rozwoju grupy, z którą pracuje coach. W początkowej fazie spotkań z reguły pogłębiamy integrację, aby wzmocnić poziom zaufania, następnie  potwierdzamy oczekiwania na linii Zespół – Przełożony i ustalamy zasady współpracy. Często zespoły pracują nad wspólną wizją, definiują łączące ich cele i przyglądają się priorytetom ważnym dla organizacji. W trakcie kolejnych spotkań bierzemy udział w rozmaitych doświadczeniach i projektujemy aktywności, które umożliwią wzrost poziomu zaangażowania. Dalsze moduły umożliwiają pogłębienie kompetencji współpracy, wzmacniają poczucie odpowiedzialności, rozwijają umiejętności komunikacyjne.

Proces Team Coaching obejmuje

 

Pracując z zespołami wykorzystujemy sprawdzone metody pracy – są to m.in.:

  • ćwiczenia ruchowe, angażujące fizycznie (z wykorzystaniem potencjału sali, otoczenia – las, łąka, a także różnych rekwizytów – karty, sznurki, kijki, piłki),
  • gry zespołowe,
  • analiza przypadków,
  • testy psychologiczne umożliwiające poznanie osobistych preferencji, motywatorów, stylów komunikacji,
  • wspólna żegluga po mazurskich jeziorach,
  • wspólne górskie wędrówki,
  • Action Learning – proces rozwiązywania złożonych problemów zawierający elementy coachingu grupowego.

Z uwagi na zróżnicowane problemy, potrzeby, cele zespołów, a także specyficzne możliwości czasowe i budżetowe – przygotowujemy autorskie programy coachingu zespołowego dopasowane do oczekiwań.

 

Zainteresowała Ciebie ta metoda pracy?

Zapraszam do kontaktu.

Anna Pędzieszczak – Owczarczyk, psycholog, executive coach, team coach, pracuje psychoterapuetycznie z osobami indywidualnymi, parami i rodzinami, od ponad 16 lat prowadzi sesje dla zespołów i liderów, którzy chcą rozwijać współpracę opartą na szacunku i bezpieczeństwie psychologicznym.

mail: anna.owczarczyk@turangoct.pl

  • Jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespołach?artykuł