Akademia Lidera Turango

Akademia Coachingu Liderskiego

Akademia Coachingu Sprzedażowego

 

Szkolenia

Z Osobami zarządzającymi zespołami  współpracujemy w formule szkoleń zamkniętych organizowanych na zamówienie Klienta. Mogą to być warsztaty grupowe, jak i indywidualne sesje mentoringowe.

 

 Tematyka szkoleń dla Kierowników:

1. Budowanie tożsamości lidera.

2. Kompetencje coachingowe w pracy lidera.

3. Psychologia przywództwa

4. Coaching Sprzedażowy.

5. Skuteczne określanie i delegowanie celów.

6. Prowadzenie rozmów oceniających w ramach systemu ocen pracowniczych.

7. Opracowywanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników.

8. Budowanie zespołów.

9. Komunikacja zespołowa.

10. Zarządzanie przez wartości oraz budowanie strategii zaangażowania, motywowanie pracowników.

11. Emotional Welness. Równowaga-Spokój-Efektywność

SZKOLENIE OTWARTE: Coaching Liderski, Coaching sprzedażowy

W ramach szkolenia otwartego zapraszamy Liderów do udziału w kursie:

PRACA ROZWOJOWA W TERENIE – COACHING SPRZEDAŻOWY

– w oparciu o  kompetencje ICF

Termin i miejsce: październik 2021, Warszawa (3 dni, 24 godziny) + 2 indywidualne sesje pracy superwizyjnej (dodatkowo płatne, dowolna lokalizacja)

Dla kogo?

Warsztaty specjalnie opracowane dla liderów sprzedaży rozwijających podległe zespoły w czasie wspólnej pracy u klientów. Na zamówienie Klienta możemy również przeprowadzić cały program rozwojowy Akademia Coachingu Sprzedażowego dopasowany do realiów i specyfiki pracy w Państwa firmie.

Cena regularna: 2800 zł netto / os. **

!promocja!: 2650 zł netto / os. ** za 3 dni szkolenia przy zapisie do 30.08.2021 r.

 

Mentoring indywidualny

Usługi mentoringowe świadczone przez konsultantów Turango C&T obejmują materiały, ćwiczenia poszerzające świadomość, testy psychologiczne, elementy mini-szkolenia i coachingu w zakresie obszarów, w których jesteśmy ekspertami. Proces mentoringowy proponowany jest dla osób indywidualnych i trwa przez cykl 4-10 spotkań w zależności od potrzeb doprecyzowanych w czasie pierwszej (bezpłatnej) rozmowy.

 

Proponowane obszary mentoringowe:

1. Budowa autorytetu lidera.

2. Siła emocjonalna lidera.

3. Budowanie zespołu.

4. Motywowanie pracowników.

5. Coaching w pracy lidera.

6. Rozwój osobisty i poszukiwanie pracy.

Indywidualna praca mentoringowa może również dotyczyć obszarów z zakresu proponowanych szkoleń grupowych.

 

 

Masz pytania? Chcesz poznać szczegółowy program kursu?

Zapraszam do kontaktu:

e-mail: anna.owczarczyk@turangoct.pl