“HR professionals can coach business leaders to raise employee and organizational productivity by setting standards, giving feedback and becoming personal leadership trainers”
Dave Urlich

Obecnie działy HR w wielu firmach przechodzą znaczącą transformację – zarówno na poziomie personalnym, kompetencyjnym, jak i proponując nową jakość usług swoim kluczowym klientom.

Bardziej strategiczne, zorientowane na potrzeby organizacji, jak i zabezpieczające efektywne wprowadzenie zmian i polityk proponowanych centralnie podejście wymaga pełnienia już nie tylko roli eksperta HR, ale Biznes Partnera dla współpracujących Liderów.

Stworzyliśmy program wspierający rozwój kompetencji miękkich znaczących w pełnieniu tej roli: rozumienie postaw i odpowiedzialności HR BP, zaawansowane umiejętności coachingowe, umiejętności trenerskie, rozumienie procesu grupowego, rozwiązywanie konfliktów – Pracownikom działów HR proponujemy udział w 4-etapowym programie rozwojowym, który będzie częściowo akredytowany w Międzynarodowej Federacji Coachów (ICF):

Akademia HR Biznes Partnera Turango

 

Inne szkolenia HR BP

Na życzenie naszych Klientów organizujemy również krótsze szkolenia dla Kierowników HR, HR Biznes Partnerów, Specjalistów ds. HR, Kierowników ds. Nauki i Rozwoju:

  1. Zastosowanie coachingu w pracy działu HR.
  2. Co nie działa w zespołach? Team coaching – jak dział HR może identyfikować dysfunkcje i prowadzić warsztaty w celu ich eliminacji?
  3. Analiza wyników ocen 360 – jak przeprowadzić coachingową rozmowę z uczestnikiem. 
  4. Opracowywanie programów szkoleniowo-rozwojowych dla organizacji w oparciu o priorytety biznesowe.
  5. Budowanie kultury zaangażowania – jak poprowadzić warsztat z kierownikam?
  6. Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników.
  7. HR Business Partner – efektywność działu personalnego w firmie. 
  8. System ocen okresowych – tworzenie i koordynacja. 
  9. Budowanie zestawów kompetencji, kalibracja ocen pracowniczych. 
  10. Przygotowywanie efektywnych planów rozwojowych dla pracowników.