mark-516279_1920

W oparciu o wiedzę ekspercką w zakresie HR, liderstwa i rozwoju kompetencji Turango C&T przygotowało ofertę rozwiązań i narzędzi HR gruntownie przetestowanych w praktyce:

  1. Wdrażanie kultury coachingowej w firmie.
  2. Strategie rozwoju kompetencji pracowników i plany szkoleń.
  3. Indywidualne plany rozwoju dla pracowników.
  4. Macierze kompetencyjne wraz z deskryptorami zachowań.
  5. Arkusze oceny pracowniczej.
  6. Kwestionariusze rekrutacyjne – pytania w oparciu o wywiad behawioralny.
  7. Scenki rekrutacyjne do badania konkretnych kompetencji.
  8. Badania satysfakcji pracowników.
  9. Strategie budowania motywacji pracowników.
  10. Diagnoza dysfunkcji zespołowych wraz z rekomendacjami do wdrożenia.
  11. Ocena 360.
  12. Badania opinii nt. współpracy pomiędzy działami.
  13. Badania w zakresie:
  • poziomu inteligencji emocjonalnej,
  • kompetencji społecznych,
  • motywacji osiągnięć – pomiar zaangażowania,
  • systemu wartości, motywatorów,
  • wypalenia zawodowego,
  • kompetencji kierowniczych – style kierowania ludźmi,
  • preferencji zawodowych,
  • pomiaru osobowości.

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości zespołu i złożoności narzędzia/projektu.

Prócz rozwiązań HR, które wdrażamy bezpośrednio u naszych Klientów proponujemy również szeroki zakres szkoleń dla HR Biznes Partnerów, Specjalistów HR, L&D, Kierowników HR – o tym więcej informacji tutaj:

szkolenia dla HR

Jeśli potrzebujecie Państwo  więcej informacji w tym zakresie – zapraszam do kontaktu: anna.owczarczyk@turangoct.pl