mark-516279_1920

W oparciu o wiedzę ekspercką w zakresie HR, liderstwa i rozwoju kompetencji Turango C&T przygotowało ofertę rozwiązań i narzędzi HR gruntownie przetestowanych w praktyce:

 1. Wdrażanie kultury coachingowej w firmie.
 2. Strategie rozwoju kompetencji pracowników i plany szkoleń.
 3. Indywidualne plany rozwoju dla pracowników.
 4. Macierze kompetencyjne wraz z deskryptorami zachowań.
 5. Arkusze oceny pracowniczej.
 6. Kwestionariusze rekrutacyjne – pytania w oparciu o wywiad behawioralny.
 7. Scenki rekrutacyjne do badania konkretnych kompetencji.
 8. Badania satysfakcji pracowników.
 9. Strategie budowania motywacji pracowników.
 10. Diagnoza dysfunkcji zespołowych wraz z rekomendacjami do wdrożenia.
 11. Ocena 360.
 12. Badania opinii nt. współpracy pomiędzy działami.
 13. Badania w zakresie:
 • poziomu inteligencji emocjonalnej,
 • kompetencji społecznych,
 • motywacji osiągnięć – pomiar zaangażowania,
 • systemu wartości, motywatorów,
 • wypalenia zawodowego,
 • kompetencji kierowniczych – style kierowania ludźmi,
 • preferencji zawodowych,
 • pomiaru osobowości.

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości zespołu i złożoności narzędzia/projektu.

Prócz rozwiązań HR, które wdrażamy bezpośrednio u naszych Klientów proponujemy również szeroki zakres szkoleń dla HR Biznes Partnerów, Specjalistów HR, L&D, Kierowników HR – o tym więcej informacji tutaj:

szkolenia dla HR

Jeśli potrzebujecie Państwo  więcej informacji w tym zakresie – zapraszam do kontaktu: anna.owczarczyk@turangoct.pl