Akademia Lidera Turango

Z osobami zarządzającymi zespołami  współpracujemy w formule szkoleń zamkniętych organizowanych na zamówienie Klienta. Mogą to być warsztaty grupowe, jak i indywidualne sesje mentoringowe.

 

 

 Tematyka szkoleń dla Kierowników:

1. Budowanie tożsamości lidera.

2. Kompetencje coachingowe w pracy lidera.

3. Psychologia przywództwa

4. Coaching Sprzedażowy.

5. Skuteczne określanie i delegowanie celów.

6. Prowadzenie rozmów oceniających w ramach systemu ocen pracowniczych.

7. Opracowywanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników.

8. Budowanie zespołów.

9. Komunikacja zespołowa.

10. Zarządzanie przez wartości oraz budowanie strategii zaangażowania, motywowanie pracowników.

11. Emotional Welness. Równowaga-Spokój-Efektywność

 

Mentoring

 

Usługi mentoringowe świadczone przez Turango C&T obejmują materiały, ćwiczenia poszerzające świadomość, elementy mini-szkolenia i coachingu w zakresie obszarów, w których jesteśmy ekspertami. Proces mentoringowy proponowany jest dla osób indywidualnych i trwa przez cykl 2-8 spotkań w zależności od potrzeb doprecyzowanych w czasie pierwszej (bezpłatnej) rozmowy.

Proponowane obszary mentoringowe:

1. Budowa autorytetu lidera.

2. Siła emocjonalna lidera.

3. Budowanie zespołu.

4. Motywowanie pracowników.

5. Coaching w pracy lidera.

6. Rozwój osobisty i poszukiwanie pracy.

Indywidualna praca mentoringowa może również dotyczyć obszarów z zakresu proponowanych szkoleń grupowych.

e-mail: anna.owczarczyk@turangoct.pl