strona w budowie – zapraszamy wkrótce 🙂

 

SOK CHAMPION TRAINING

Osobom pracującym w sprzedaży proponujemy nasz autorski program rozwijający umiejętności niezbędne dla zbudowania z klientem partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku relacji:

 

Z czego składa się SOK?

 S – Słuchanie, czyli:

 • diagnoza klienta, przygotowanie,
 • rozróżnianie pytań o sytuację, od pytań o potrzeby,
 • budowanie pytań otwartych, inspirujacych, nie wywołujących dyskomfortu u klienta,
 • identyfikacja i potwierdzenie motywacji, problemów i potrzeb,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wizyty,
 • wyłapywanie i reagowanie na sygnały zakupowe, bez zbędnego przedłużania rozmowy.

 

O – Ofertowanie, czyli:

 • przedstawienie propozycji dopasowanej do zidentyfikowanych potrzeb,
 • zadawanie odpowiednich pytań naprowadzających w trakcie ofertowania,
 • skuteczne prezentowanie produktów i przedstawianie propozycji.

 

K – Kontraktowanie, czyli:

 • potwierdzenie ustaleń z klientem,
 • umówienie się na konkretne zobowiązanie,
 • zaplanowanie sposobu dalszej rekomendacji produktu,
 • podsumowanie efektów wizyty.

 

W efekcie szkolenia Uczestnicy:

 • zadają pytania, które umożliwiają dotarcie do sedna potrzeb klienta,
 • umieją radzić sobie w trudnych sytuacjach, podczas rozmów u klienta,
 • przedstawiają klientowi ofertę wspierającą realizację celów biznesowych i priorytetów klienta,
 • wiedzą jak skutecznie zamknąć rozmowę z klientem,
 • budują partnerskie, pozytywne, długoterminowe relacje ze swoimi klientami.

 

Dodatkowo – dla Uczestników szkolenia organizujemy sesje coachingu sprzedażowego (wspólna praca z coachem w terenie).