„A teraz popracujemy w grupach” – powiedział trener do 16 osobowego zespołu. Odliczcie do czterech. Osoby, które mają numer 1 są razem, osoby z numerem 2 tworzą kolejną grupę i tak dalej”. W momencie, gdy zespół zaczął odliczać wystąpiły tajemnicze roszady: Kasia zamieniła się miejscem z Krystyną, wtedy Zbyszek przeskoczył tam, gdzie wcześniej stał Andrzej. Można by stwierdzić, „a… takie tam przepychanki”, ale przyglądając się zaistniałej sytuacji z perspektywy procesów zespołowych, warto rozważyć hipotezę czy aby wśród tych ludzi nie brakuje zaufania…

Patrick Lencioni – prezes The Table Group (firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zarządzania) przez szereg lat współpracował z dyrektorami, kierownikami, którzy mierzyli się z problemami w funkcjonowaniu zespołów. Na bazie jego i ich doświadczeń powstał model Pięciu Dysfunkcji Zespołowych – tzw. „pułapek”, w które nieświadomie wpadają zespoły. Dysfunkcje są ze sobą wzajemnie powiązane – zaistnienie którejś, może skutkować pojawieniem się kolejnej. Nawet istnienie tylko jednej z nich może przyczynić się do całkowitej porażki w funkcjonowaniu zespołu.

Coaching Zespołowy – to warsztatowa, aktywizująca ruchowo i umysłowo formuła pracy z zespołami nad wizją, strategią działania, rozwiązywaniem konfliktów, identyfikacją dysfunkcji, komunikacją, budowaniem zaufania, zaangażowaniem i zapewnieniem synergii.

Celem nadrzędnym programu jest zaproszenie Członków zespołu do otwartych dyskusji, ćwiczeń i generowania wniosków, które umożliwią Uczestnikom wypracowanie nowego sposobu współpracy – zarówno pomiędzy nimi, jak i Zespołem, a Przełożonym. Cykl warsztatów rozwija umiejętność pracy zespołowej, wzmacnia zaufanie i poczucie współodpowiedzialności za sukcesy/porażki, ugruntowuje dążenie do wspólnego celu, uświadomienia współzależność i pozwala osiągnąć synergię zespołową. W efekcie pierwszego spotkania zostają dookreślone oczekiwania Zespołu względem Przełożonego i ustalone zasady współpracy oraz dalsze aktywności, które umożliwią wzrost poziomu zaangażowania. Kolejne moduły pogłębiają kompetencje współpracy, wzmacniają poczucie odpowiedzialności, rozwijają kompetencje komunikacyjne.

 

Pracując z zespołami wykorzystujemy sprawdzone metody pracy – są to m.in.:

  • ćwiczenia ruchowe, angażujące fizycznie (z wykorzystaniem potencjału sali, otoczenia – las, łąka, a także różnych rekwizytów – karty, sznurki, kijki, piłki),
  • gry zespołowe,
  • analiza przypadków,
  • wspólna żegluga po mazurskich jeziorach,
  • wspólne górskie wędrówki,
  • Action Learning – proces rozwiązywania złożonych problemów zawierający elementy coachingu grupowego.

Z uwagi na zróżnicowane problemy, potrzeby, cele Zespołów, a także możliwości czasowe i budżetowe – przygotowujemy autorskie programy coachingu zespołowego dopasowane do oczekiwań..

 

mail: anna.owczarczyk@turangoct.pl