Pschologia procesów grupowych i coaching zespołów

Już za miesiąc – 25, 26, 27 marca 2019 spotykamy się z Uczestnikami Szkoły Coachów Turango na trzecim kursie akredytowanym przez International Coach Federation. Tym razem dowiecie się więcej na temat psycholgii grupy, ról zespołowych i  dynamiki procesów grupowych. Do tego pozyskacie narzędzia do pracy z zespołami w sposób coachingowy i wzmocnicie swoje kompetencje niezbędne do przeprowadzenia całego procesu coachingowego w organizacji.

Będziemy dużo doświadczać z pozycji zespołu, lidera, coacha, a także analizować rzeczywiste dysfunkcje utrudniające zespołom współpracę.

Cały warsztat skonstruowany jest w oparciu o 12 lat doświadczeń pracy z zespołami w formule coachingowej.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://turangoct.pl/dla-coachow/

Jeśli ktoś jeszcze chciałby do nas dołączyć – zapraszam do kontaktu: anna.owczarczyk@turangoct.pl